Welkom op de website van Waterviool muziekpraktijk, een bijzondere muziekpraktijk.

Privacybeleid Waterviool

Muziekpraktijk Waterviool is een praktijk die tot doelstelling heeft het verzorgen van muzieklessen aan kinderen en volwassenen, het verzorgen van workshops en cursussen, en het uitvoeren van muziek. Om deze doelstelling te realiseren is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Muziekpraktijk Waterviool verwerkt deze gegevens alleen voor zover noodzakelijk voor het uitvoeren van de genoemde activiteiten.
Muziekpraktijk Waterviool gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en draagt er specifiek zorg voor dat geen bovenmatige gegevens worden verzameld, dat de persoonsgegevens adequaat beveiligd zijn, en dat deze persoonsgegevens niet met derden worden gedeeld. Bovendien worden persoonsgegevens niet verder verwerkt voor doeleinden die niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van Muziekpraktijk Waterviool.
Verwerking vindt plaats in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en waar relevant andere wet- en regelgeving op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens. Muziekpraktijk Waterviool bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden en met welke middelen. Daarom is Muziekpraktijk Waterviool aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

Doelen van de gegevensverwerking en verwerkte persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:
Gegevens van leerlingen: NAW-gegevens, telefoonnummer, emailadres (noodzakelijk voor het voeren van een leerlingenadministratie (wettelijke plicht en uitvoering van de overeenkomst) en voor het kunnen benaderen en informeren van de leerlingen (gerechtvaardigd belang om de doelen van Muziekpraktijk Waterviool te kunnen bereiken)). Financiële gegevens voor het innen van de lesgelden (noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst).
Gegevens van contractanten: Contactpersonen (van organisaties) die een dienst afnemen in de vorm van uitvoerende muziek. Van deze personen worden naam, telefoonnummer en emailadres verwerkt. Deze gegevens worden verwerkt op grond van noodzakelijkheid voor de totstandkoming van of uitvoering van een overeenkomst.
Gegevens van derden: Contactpersonen van locaties en andere faciliteiten. Van deze personen worden naam, telefoonnummer en emailadres verwerkt. Deze gegevens worden verwerkt op grond van noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst of op grond van toestemming van de betrokkenen.

Rechten van betrokkenen

Indien een betrokkene zijn recht op inzage of één van de andere rechten wil inroepen kan hij contact opnemen Muziekpraktijk Waterviool via info@waterviool.nl .
In dergelijk geval wordt binnen 4 weken een overzicht gestuurd van de persoonsgegevens die van die betrokkene worden verwerkt. Indien mogelijk geschiedt de overdracht in persoon. Indien dit niet mogelijk is wordt de betrokkene gevraagd zich te identificeren, om te voorkomen dat gegevens bij een onbevoegde terecht komen.

 

Delen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet met anderen gedeeld zonder toestemming van de betrokkene. Indien een mail wordt verstuurd aan een groep ontvangers worden de mailadressen in het BCC veld opgenomen, zodat deze niet aan alle ontvangers worden ontsloten.

 

Website

Op de website van Muziekpraktijk Waterviool wordt geen gebruik gemaakt van cookies. Er worden dus ook geen persoonsgegevens van bezoekers van de site verzameld. De site wordt aangeboden via een beveiligde https verbinding.
Op het onderdeel ‘media’ kunnen filmpjes bekeken worden. Deze worden geladen vanaf YouTube middels een frame.

 

Datalekken

Gegevens worden zorgvuldig verwerkt. Indien onverhoopt gegevens (mogelijk) toegankelijk worden voor onbevoegden wordt dit geregistreerd als een beveiligingsincident. In dat geval wordt vastgesteld of het incident als een datalek gemeld moet worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en of betrokkenen al dan niet geïnformeerd dienen te worden. De opvolging van het incident geschiedt onmiddellijk na bekendwording met het incident. Het is verplicht om een datalek binnen 72 uur na ontdekking te melden bij de AP.

CONTACT GEGEVENS
Waterviool – Kim Roosendaal
Burgemeester Damsstraat 57 – 5037 NR Tilburg
Tel.: 06 485 682 08 – info[@]waterviool.nl