Welkom op de website van Waterviool muziekpraktijk, een bijzondere muziekpraktijk!

Over Kim

Kim Roosendaal is opgegroeid in Dongen, heeft lange tijd gewoond en lesgegeven in de Reeshof en nu woont ze in de wijk Zorgvlied in Tilburg West.

Zij heeft in Tilburg aan het Brabants Conservatorium ( Fontys ) gestudeerd waar zij in 2001 haar diploma Docerend Musicus behaalde. Na haar diploma gehaald te hebben wilde ze heel graag nog meer van het lesgeven leren. Daarom is ze aan de Pabo gaan studeren. Ook daar heeft ze een diploma behaald.

Volledig zelfstandig

Kim heeft 7 jaar voor de klas gestaan en is daarnaast continu doorgegaan met het geven van vioollessen. Onderwijl heeft ze zelf twee kinderen gekregen.

De muziek is altijd blijven kriebelen. In 2010 is een studio in de achtertuin gebouwd en is Kim gestopt met werken op school. Ze is nu volledig zelfstandige.

En nog meer

Op dit moment heeft ze ongeveer 30 leerlingen. Daarnaast leidt ze nog een ensemble. Ook geeft ze een oriëntatiecursus. Dit alles gebeurt aan de Burgemeester Damsstraat 57 in de wijk Zorgvlied.

Hiernaast speelt Kim nog mee met KRACHTVOER Theater in Eindhoven en wordt ze regelmatig gevraagd om op verschillende plekken te spelen zoals klassieke concerten, maar ook het kruikenconcert en bevrijdingsconcert in Tilburg, daarnaast speelt ze regelmatig mee met musicalorkesten. Ook staat Kim regelmatig voor de klas als vakdocente en gaat ze de opleiding muziek op schoot volgen.

Proefles

Het is verstandig als je op vioolles wilt komen om een proefles te plannen

Het is verstandig als je op vioolles wilt komen om een proefles te plannen

Je kunt dan eens kijken wat het precies inhoudt, kennismaken met de docente en natuurlijk een beetje de sfeer proeven!